strona główna - fotogaleria - forum - e-mail


 

Ścieżka przyrodnicza w Woziwodzie

 

Jest jedną z pierwszych ścieżek powstałych na terenie borów. Na trasie zapoznajemy się z działalnością leśników, z zasadami gospodarki leśnej oraz ochrony srodowiska. Znacząca część ścieżki przebiega przez Rezerwat Krajobrazowy Dolina Rzeki Bedy. Czas potrzebny do pokonania trasy to około 3 godziny.


Ścieżka rozpoczyna się na parkingu Nadleśnictwa Woziwoda. Pierwszy przystanek to punk widowiskowy nad Dolina Rzeki Brdy, ukazuje walory krajobrazowe rzeki tworzącej liczne zakola. Występuje tu wiele chronionych roslin - cis pospolity, jarząb brekinia, wawrzynek wilczełyko, jak również lilie i storczyki. Spotkać można tu również rosiczke i przepiękne pomnikowe dęby. W wodach Brdy z kolei występują pstrągi tęczowe i bobry europejskie. Spośród ptaków występuje zimorodek oraz kaczka gągoła krzykliwego. Następny przystanek to Remiza - część drzewostanu ogrodzona w celu ochrony przed szkodnikami. Stwarza się tu również dogodne warunki dla ptaków poprzez budowanie budek lęgowych i pojników. Idąc dalej przechodzimy obok leśniczówki Woziwoda i dochodzimy do przystanku poświęconemu wyłączonemu sosnowemu drzewostanowi nasiennemu. Następny przystanek prezentuje drzewostan łęgu olszowego, utworzony przez olszę czarną, z niewielką domieszką grabu, lipy i olszy szarej. Kolejny przystanek to miejsce biwakowe dla harcerzy - położone nad brzegiem Brdy. Następnie zobaczymy uprawe leśną, na której leśnicy dążą do zwiększenia gatunków liściastych. Po prawej stronie znajduje się źródło Woziwodzianki, która jest jednym z dopływów Brdy. Idąc dalej dojdziemy do drzewostanu wyżywicowanego, plantacji choinek a następnie do zalesien porolnych. Polegają na zalesianiu nieużytków poroniczych. Ścieżkę kończy przystanek karmowisko zwierzyny leśnej - przedstawia informacje o żyjących w leśnictwie Woziwoda zwierzętach (130 jeleni, 50 dzików, 600 saren i inne). Możemy tam zobaczyć m.in. paśniki służące do dokarmiania zwierząt zimą.

W okolicy Nadleśnictwa Woziwoda znajduje się również Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej oraz Zielona Szkołą. Adres www: www.ed-eko.tuchola.pl

Jak dojechać?

Nadleśnictwo Woziwoda znajduje się na trasie Tuchola - Czersk. Jadąc z Tucholi po prawej stronie (około 10 km od Tucholi) zaraz za mostem nad Brdą skręcamy w prawo - na parkingu Naleśnictwa Woziwoda zostawić można samochód.