strona główna - fotogaleria - forum - e-mail


Ścieżka przyrodnicza "Jelenia wyspa"

Ścieżka znajduje się na terenie Nadleśnictwa Tuchola (na zdjęciu siedziba Nadleśnictwa), na drodze Tuchola - Tleń w Gołąbku. Ukazuje charakterystyczne zbiorowiska roślinne występujące na obszarze Borów Tucholskich. Na trasie o długości 3,5 km znajduje się 10 przystanków. Małymi wykrzyknikami, które spotykamy po drodze oznaczone są ciekawostki przyrodnicze i historyczne. Pierwszy przystanek - Rzeka Stążka pokazuje flore i faunę, jednej z najczystszych rzek borów - Stążki. Kolejny przystanek przedstawia zagadnienie naturalnego odnowienia lasu - powstawania nowych drzew w wyniku samosiewu. Następnie przechodzimy przez 75-letni drzewostan sosnowy z domieszką świerka i dochodzimy do przystanku torfowisko. Przedstawia roślinność charakterystyczną dla torfowiska wysokiego i przejściowego. Występują tu takie gatunki, jak rosiczka okrągłolistna, czy reliktowa bażyna czarna, a także turzyca nitkowata,turzyca siwa i inne. Kolejny przystanek to Ptasia Remiza, który prezentuje sposoby ochrony ptaków w lesie. Następnie dochodzimy do bagien nad Stążką. Rozwija się tu roślinność niskotorfowiskowa jak gwiezdnica błotna, storczyki i inne rośliny błotne i bagienne. Obok bagien postawiono wieże, z której roztacza się widok na bagno i rzeke Stążke. Idąc dalej zauważymy paśniki dla zwierzyny, gdzie zimą gromadzi się pokarm dla zwierząt, oraz przystanek las naturalny (powstały na skutek naturalnej sukcesji ekologicznej). Dalej ścieżka prowadzi przez drzewostan sosnowy do przedostatniego punktu - drzewa doborowe (drzewa o najlepszych cechach jakościowych,objęte specjalną ochroną). Ostatni przystanek przedstawia budowę i funkcjonowanie mrowisk. Spacer kończy się w miejscu, w którym się zaczął.

wiok z wieży widokowej na Bagna nad Stążką
Park Dendrologiczny

Przy siedzibie Nadleśnictwa Tuchola (po drugiej stronie ulicy) znajduje się również Park Dendrologiczny. Na obszarze 2.61 ha zgromadzonych jest ok. 150 gatunków i odmian drzew i krzewów. Wytyczone alejki oraz przejście pomostem na terenie zabagnionym, trwałe oznaczenia gatunków drzew i krzewów, a także licznie rozmieszczone ławki, umożliwiają miłe spędzenie czasu. Na terenie Parku znajduje się też „Letnia klasa” – pomieszczenie, w którym dzieci i młodzież mogą kontynuować zajęcia terenowe „pod dachem”