Szlak im. Kazimierza Sulisławskiego  

Trasa:
Cekcyn – Zielonka – Wierzchucin – Mukrz – rez. Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” – Cisina – Huta – Stępiska – Lniano 24,8 km

Szlak poświęcony pamięci Kazimierza Sulislawskiego (1893-1978), wieloletniego wojewódzkiego konserwatora przyrody w Bydgoszczy, zasłużonego działacza na polu ochrony przyrody w Polsce. Prowadzi przez kompleks lasów centralnej partii Borów Tucholskich do rez. „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczóikowskiego" w Wierzchlesie. Nie nadaje się dla wycieczek kolarskich.

Wycieczkę rozpoczynamy przy st. PKP Cekcyn. UI. Kolejową kierujemy się ok. 300 m (wraz ze zn. niebieskimi Szlaku „Wszędołazów" trasa 18) na wsch. Przechodzimy opodal tartaku PKP i skręcamy w lewo na pn. wsch. (zn. niebieskie biegną dalej na wsch.).

Opodal domu dróżnika przekraczamy tory linii kolejowej Działdowo - Chojnice i wijącą się otwartym, lekko pofałdowanym terenem, polną drogą osiągamy wkrótce rozstaj dróg (1 km). Kierując się znakiem umieszczonym na głazie narzutowym w grupie brzózek skręcamy w odchodzącą w prawo drogę. Krótki odcinek - mijając z lewej samotne gospodarstwo - idziemy jeszcze otwartym terenem. Następnie droga biegnie skrajem zagajnika sosnowego, przecina polanę śródleśną i zataczając łuk w lewo (2 km) wkracza do wysokopiennego lasu sosnowego, urozmaiconego z rzadka świerkami, o podszycie z jałowca. Biegnąc lekko pofałdowanym terenem prowadzi prostym jak strzała duktem, przekracza (4 km) drogę bitą Cekcyn - Zielonka - Zdroje - Tleń, opadając w dół krótki odcinek biegnie podmokłym trawiastym i torfowiskowym zapadliskiem, mija kilka opalikowanych mrowisk, przecina kolejne dukty i lewym skrajem bagna osiąga drogę leśną z osady Małe Bu dziska do wsi Zielonka.

Skręcamy w nią w prawo (5,5 km) i idziemy na pd. wsch. wysokopiennym lasem sosnowym, z licznymi podrostami dębów i brzóz oraz o bujnym podszycie z jałowca pospolitego i paproci. W runie występują jagody. Po ok. 500 m przekraczamy linię kolejową z Bydgoszczy do Kościerzyny i nie zmieniając kierunku dochodzimy ponownie do drogi bitej Cekeyn - Zielonka - Zdroje - Tleń przed samą wsią Zielonka. Mijamy przyst. PKS Zielonka i osiągamy skrzyżowanie dróg we wsi Zielonka, położonej na śródleśnej polanie (7,5 km).

Przy drogowskazie „Brzozie 3", opodal przydrożnej kapliczki (dochodzi tu szlak niebieski - trasa 18) skręcamy w prawo na pd. do centrum wsi. Przechodzimy przez wieś. Tuż za ostatnimi zabudowaniami piaszczysta teraz droga biegnie lekko pod górę. Wkrótce (8,8 km) zn. niebieskie odchodzą w lewo. Nasz szlak wkracza znów do wysokopiennego lasu z domieszką brzóz i świerków i prowadzi blisko 3,5 km prosto na pd., do Wierzchucina (12 km). Tu przekraczamy tory kolejowej linii Działdowo - Chojnice, skręcamy w prawo i opodal zabudowań Tartaku Przemysłu Drzewnego i Ośrodka Transportu Leśnego, a następnie dworca PKP w Wierzchucinie (krzyżują się tu linie z Działdowa do Chojnic i z Bydgoszczy do Gdyni) przechodzimy tory linii kolejowej Bydgoszcz - Gdynia i skręcamy na pd. (13 km).

Szlak biegnie teraz ścieżką równolegle do torów. Po blisko 2 km skręcamy w lewo (wraz z dochodzącym z zach. nieco wcześniej szlakiem niebieskim - trasa 18) i przekraczamy ponownie tory. Krótki odcinek idziemy na wsch. poboczem drogi bitej z Lubiewa do Wierzchucina i zaraz skręcamy w polną drogę w prawo (zn. niebieskie biegną dalej prosto). Nasz szlak wije się teraz skrajem polany po wyrębie i doprowadza wkrótce do kilkunastu zabudowań wsi Mukrz (15,8 km).

Zn. czarne skręcają teraz w prawo. Krótki odcinek idziemy wysokopiennym lasem sosnowym, by wkrótce skręcić w lewo na pd., w polną drogę biegnącą w pobliżu zach. brzegu jez. Mukrz (pow. 44,21 ha). Droga zanika i przechodzi następnie w ścieżkę biegnącą pomiędzy płotem okalającym rezerwat cisowy a torem kolejowym. Wkrótce dochodzimy do połączenia ze szlakiem zielonym i żółtym (17,1 km) i skręcamy w lewo, w drogę prowadzącą pd. skrajem rez. „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczótkowskiego". Przechodzimy obok bramy wejściowej do rezerwatu. U jego pd.-wsch. skraju szlak żółty skręca w prawo. Idziemy dalej prosto. Droga wije się i biegnie teraz wśród olch i nielicznych zabu­dowań osady Cisiny.

Dochodzimy do rozwidlenia dróg (20 km) i kierując się za znakami skręcamy w prawo, na wsch. Idziemy otwartym terenem. Szlak nasz mija samotne gospodarstwa pn. części kolonii Huta, skręca w lewo i prowadzi niewielkim jarem w dół, przez strugę Mukrz i ponownie prowadzi pod górę. Idziemy teraz na pn. wsch. lekko pofałdowanym terenem. Wkrótce przecinamy skrzyżowanie (znaki na rozłożystych lipach) dróg polnych w kolonii Stępiska (21,5 km). Po ok. 400 m, gdy droga rozwidla się, znaki skręcają w prawo. Prowadzą dalej drogą wśród pól, a potem ścieżką przez niewielki las mieszany. Z kolei skrajem zagajnika sosnowego, drogą biegnącą na wsch., równolegle do linii kolejowej z Chojnic do Działdowa. Niedługo potem skręcamy w lewo i przekraczamy przejazd kolejowy, by ostatni odcinek wędrować ścieżką po pn. stronie to-. rów. Mijamy st. PKP Lniano, Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, restaurację „Borowianka" i dochodzimy do przyst. PKS Lniano (24,8 km), gdzie kończymy naszą wycieczkę.