Szlak Wielkiego Kanału Brdy

Trasa:
Legbąd – wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy - Czerska Struga - Uboga - Rytel - wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy ­Konigort - Mylof - Duża Klonia - Dąbrówka ­Męcikał, zn. zielone, 24 km

Szlak prowadzi nad Wielkim Kanałem Brdy, zbudowanym w 1845 r. w celu doprowadzenia wody z Brdy dla nawodnienia kompleksu „Łąk Czerskich". Nie nadaje się dla wycieczek kolarskich na odcinku Legbąd - Uboga.

Od przyst. PKS w Legbądzie idziemy skrajem drogi bitej (Tuchola ­Czersk) na pn. Mijamy z lewej nowoczesny kościół (1982), przekraczamy most na Kanale i zaraz za nim skręcamy w lewo (1,1 km) na zach. Krótki odcinek idziemy bezdrożem wśród wysokopiennego lasu, potem dość piaszczystą drogą przez niewielkie zagajniki sosnowe, opodal jez. Dubielnik, a następnie w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewiska i Wielkiego Kanału Brdy. Mijamy pojedyncze zabudowania kolonii Czerska. Struga i przekraczamy akweduktem Czerską Strugę (4 km), krzyżującą się tu z Wielkim Kanałem Brdy.

Opodal samotnego gospodarstwa skręcamy za znakami w lewo, by drewnianą kładką przerzuconą nad Kanałem, osiągnąć jego pd. brzeg. , Idziemy nim równolegle do płynącego z prawej Wielkiego Kanału Brdy, przecinamy drogę bitą z Woziwody do Czerska (6,1 km), mijamy parking leśny i kierujemy się dalej trawiastą ścieżką biegnącą pd. brzegiem Kanału. Po ok. 3 km szlak przecina drogę z Zapędowa do Rytla i zanurza się w zagajnik sosnowy. Biegnie teraz w niewielkiej odległości od meandrującej Brdy, przechodzi przez pole biwakowe w osadzie leśnej Uboga (10 km), wije się jeszcze ok. 1 km zagajnikami i wychodzi na wspomnianą już drogę bitą z Zapędowa do Rytla, którą wkrótce osiągamy wieś letniskową Rytel (13 km).

Przekraczamy tu drogę T 83 z Wałcza do Elbląga i nie zmieniając kie­runku idziemy dalej pomiędzy Wielkim Kanałem Brdy a Brdą, przecinamy pod wiaduktem linię kolejową z Piły przez Chojnice do Tczewa i po przebyciu 1,5 km, idąc niewielkim zagajnikiem osiągamy kolonię Konigort (16 km). Tu znaki skręcają w prawo i przekraczają Wielki Kanał Brdy, by zaraz skierować się w lewo i cherlawymi laskami prowadzić teraz jego pn. brzegiem aż do Mylofu.

Zanim udamy się w dalszą wędrówkę warto zejść z trasy i kierując się na pd. przekroczyć zaporę u początku Kanału, a następnie za Turystyczną Bazą Studencką WSP z Bydgoszczy most na Brdzie. Opodal miejsca widokowego zlokalizowane zostało pole biwakowe i parking leśny.

Z Mylofu (18 km) szlak biegnie dalej lasem sosnowym przez enklawę, na której rozłożyły się nieliczne zabudowania wsi Duża Klonia i znów lasami, by po ok. 5 km, pokonawszy wysoką skarpę Brdy, zbliżyć się w osadzie Dąbrówka do rzeki i prowadzić teraz otwartym płaskowyżem. Roztacza się stąd ładny widok w głąb doliny Brdy. Wkrótce osiągamy wieś Męcikał (24 km). Tu szlak zielony kończy się. Dalej wzdłuż Brdy i ciągu jezior biegnie na zach. czerwony Szlak Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego, prowadzący przez Swornegacie do Chojnic.